banner

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Derneğimizin geleneksel olarak iki yılda bir yapılan ulusal kongresinin 2020 de 15-18 Kasım tarihleri arasında Eskişehir'de yapılması planlanmıştır.

17.si yapılacak olan kongremiz 40 yılı aşkın süredir el cerrahisine gönül verenlerin bir araya geldiği sosyal ve bilimsel bir buluşma olarak gelenekselleşmiştir.

Eskişehir İç Anadolu'nun modern yüzlü bir kenti olup tarihteki Anadolu medeniyetlerinden biri olan Frigya uygarlığına ev sahipliği yaptığı gibi (Kral Midas'ın hikayelerini bilmeyenimiz yoktur!) İpek yolu üzerinde olması sebebi ile de ayrı bir öneme sahip olmuştur.

Kongre hazırlığında emeği geçen ve geçecek olan herkese yönetim kurulu adına şimdiden teşekkür ederim. Bilimsel ve sosyal olarak keyifle geçireceğimiz bir kongre olmasını dilerim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Levent Yalçın
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım,

15-18 Kasım 2020 tarihinde Eskişehir de düzenleyeceğimiz 17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Kongresinin kongre başkanı olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım.

Gelişen teknoloji ve kolaylaşan günlük yaşama rağmen önemini hiç kaybetmeyen el ve üst ekstremite cerrahisinin doğmalık , edinsel ve travmatik hastalıklarının toplu halde gözden geçirileceği bu kongrenin sadece el cerrahisi gönüllülerine değil tüm meslaktaşlarıma katkıda bulunacağına eminim. El cerrahisinin temel konuları,  ve rekonstrüktif cerrahi bilimsel verilerin ışığında alanında yetkin bilim insanları tarafından anlatılıp tartışılacaktır.

Değerli meslektaşlarım bu kongre ile ilgili öneri ve katkılarınız düzenleme kurulunu daha doğru karar verme yönünde motive edecektir. Düşüncelerinizi bizden esirgemeyiniz.

Hepinizi  17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Kongresine davet etmekten onur duyarım. En içten sevgi ve saygılarımla

Prof. Dr. Mustafa Herdem
Kongre Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri, El Terapistleri Derneği tarafından 15-18 Kasım tarihleri arasında Eskişehir Tasigo Hotel'de gerçekleştirilecek olan 6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi'ne davet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği'nin düzenlediği 17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ile beraber gerçekleşecek olan kongremizde, rehabilitasyon konularındaki zengin içeriğe ek olarak temel tıp bilimleri ve cerrahi konularında da güncel bilimsel içerikle doyurucu bir kongre oluşturmak için çaba göstermekteyiz. Bilimsel programa ek olarak Eskişehir'in güzellikleriyle zengin bir sosyal program da sunuyoruz.

El Rehabilitasyonunda başarı, genellikle erken ve uygun müdahale ile elde edilmektedir. Günümüzde sağlık hizmeti ile ilgili olanaklar artmış görünmekle birlikte el yaralanmaları konusunda gerekli uzman sayısı halen yetersizdir. Özellikle sosyoekenomik düzeyi yüksek olmayan hastaların takip ve tedavisinde, kamu kurumlarında çalışan ve deneyimli sağlık personeline zamanında ulaşmak zorluklar içermektedir. Bunun sonucunda birçok hasta, uygun zamanlama ile değil, belli zaman kayıplarından sonra deneyimli sağlık personeline ulaşabilmektedir. Bu nedenle kongremizin ana temasını 'Geç Müdahale ve Komplikasyonlarda Rehabilitasyon' olarak belirledik. Bu sayede, sadece uygun şartlardaki tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları değil, geç müdahale ve komplikasyon durumlarındaki tedavi seçenekleri ve yaklaşımları da tartışılacaktır.

Kongrede, deneyimli meslektaşlarımızın konuşmaları ve her gün verilecek kursların yanı sıra ödüllendirilecek olan sözel ve poster sunuları ile yoğun ve doyurucu bir program hedefliyoruz. Buna ek olarak el rehabilitasyonu alanındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin yer alacağı bir oturumumuz da olacaktır. Ulaşım ve konaklama yönünden çok uygun bir nokta olduğuna inandığımız Eskişehir'de, yüksek bir katılımla güzel bir kongre geçirmeyi umuyoruz.

El Rehabilitasyonuna ilgi duyan değerli meslektaşlarımızı ve araştırmacıları kongremizde aramızda görmekten büyük onur ve mutluluk duyacağız. Tüm bilim insanlarını kongremize davet ederken, düzenleme komitesi adına hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunarız.Prof. Dr. Çiğdem Öksüz
El Terapistleri Derneği Başkanı

Doç. Dr. Tüzün Fırat
Kongre Başkanı

Kurullar

TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU


BAŞKAN
Dr. Ali Levent YALÇIN


II. BAŞKAN
Dr. Hayati DURMAZ


GENEL SEKRETER
Dr. Eren CANSÜ


SAYMAN
Dr. Melih BAĞIR


ÜYE
Dr. Murat Sinan ENGİN
Dr. Nazım KARALEZLİ
Dr. Arif TÜRKMEN
Dr. Tahir Sadık SÜGÜN
Dr. Hasan Onur ARIK

EL TERAPİSTLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU


BAŞKAN
Fzt. Çiğdem ÖKSÜZ


BAŞKAN YARDIMCISI
Fzt. Deran OSKAY


GENEL SEKRETER
Fzt. Zeynep TUNA


SAYMAN
Fzt. N. Gülden EDİS


ÜYE
Fzt. Selda MUTLU

17. ULUSAL TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ
DÜZENLEME KURULU


KONGRE KOORDİNATÖRÜ
Dr. Ali Levent YALÇIN


KONGRE BAŞKANI
Dr. Mustafa HERDEM


KONGRE SEKRETERİ
Dr. Tahir Sadık SÜGÜN


KONGRE SAYMANI
Dr. Melih BAĞIR


DÜZENLEME KURULU

Dr. Melih BAĞIR
Dr. Eren CANSÜ
Dr. Nazım KARALEZLİ
Dr. Tahir Sadık SÜGÜN
Fzt. Çiğdem ÖKSÜZ
Fzt. Tüzün FIRAT

6. ULUSAL EL REHABİLİTASYONU KONGRESİ KONGRE
DÜZENLEME KURULU


KONGRE KOORDİNATÖRÜ
Dr. Ali Levent YALÇIN


KONGRE BAŞKANI
Fzt. Tüzün FIRAT


KONGRE SEKRETERİ
Fzt. Zeynep TUNA


KONGRE BİLİMSEL KURULU
Fzt. Çiğdem ÖKSÜZ
Fzt. Deran OSKAY
Fzt. Semin AKEL
Fzt. Ali KİTİŞ
Fzt. Gülnur ÖZTÜRK
Fzt. Beray KELEŞOĞLU


SOSYAL KOMİTE
Fzt. Emel ŞENDAĞ
Fzt. Emin YILMAZ

Ana Konular

Doğmalık, Edinsel ve Travmatik El Cerrahisi

Turnikesiz Lokal Anestezi ile El Cerrahisi

Sinir Yaralanmaları ve Çözümler

Geç Müdahale ve Komplikasyonlarda Rehabilitasyon

Editör Ne İster?

Nörofizyolojik Değerlendirmeler

Anatomik USG Kursu

Kronik Dönem PIP Eklem Problemleri

Mesleki Yaralanmalar

Flep Rehabilitasyonu

El Terapisinin Dünü, Bugünü ve Yarını

El Rehabilitasyonunda Güncellemeler

OBPP’de Rehabilitasyon Yaklaşımları Kursu

Gecikmiş Müdahalede Rehabilitasyon Yaklaşımları

Tendon Rehabilitasyonu

Uluslararası Konuşmacılar

Department of Hand Surgery at Nantong University in China

Professor Surgery Dalhousie University

Rotterdam
Erasmus Medical University.

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi ve Yeri :

Kongre, 15-18 Kasım 2020 tarihlerinde, Tasigo Hotel, Eskişehir'de gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili :

Kongrenin resmi dili Türkçe'dir.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri :

Kayıt ve danışma masaları kongre süresince saat 08.00 – 20.00 arasında hizmet verecektir.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Yaka Kartları :

Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürümesi ve güvenliği açısından gereklidir.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son günü verilecektir.


Bildiri Gönderimi :

Bildiriler AbstractModule Online Bildiri Modülü (www.elcerrahisi2020.org) kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.


Stand ve Sergi Alanları :

Kongre süresince ilaç ve medikal firmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

Bilimsel Program

KONU BAŞLIĞI
12.00-18.00 OTELE GİRİŞ VE KAYIT
14.15-16.15 WALANT KURS – I Donald Lalonde
14.15-15.15 How to get better results with WALANT flexor and extensor tendon repair 
15.15-16.15 Better results with WALANT Fracture, joint, tenolysis, and tendon transfer surgery
16.15-16.45 KAHVE ARASI
16.45-18.45 WALANT KURS – II Donald Lalonde
16.45-17.45 How to inject minimally painful tumescent local anesthesia to perform many other upper and lower limb operations safely with no tourniquet and no sedation
17.45-18.45 Pearls of hand surgery (Which includes new ways to manage wounds, boutonniere and hand pain the pencil test and relative motion splinting)
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
15.00-18.45 OBPP REHABİLİTASYONU KURSU
Değerlendirme Yaklaşımları ve Rehabilitasyon Planlaması Tüzün Fırat
Obstetrik Yaralanmanın Motor Gelişimle İlişkisi: Değerlendirme ve Tedavide Önemli Noktalar Kıvanç Delioğlu
Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmasında Duyusal İşlemlemenin Erken Dönemde Takip Edilmesi ve Desteklenmesi Esra Ünsal
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
07.45-09.00 EL CERRAHİSİNDE GECİKMİŞ MÜDAHALE (Ortak Oturum) Oturum Başkanları: Yüksel Özkan, Tüzün Fırat
07.45-08.00 Gecikmiş Müdahale Nedenleri ve Çözümler Sinan Bilgin
08.00-08.15 Gecikmiş Müdahalenin Yol Açtığı Sorunlar Deniz Dikmen Meral
08.15-08.30 Tendon ve Sinir Yaralanmalarında Gecikmiş Müdahale Murat Kayalar
08.30-08.45 Prevention and Management of Stiff Hand Ton Schreuders
08.45-09.00 Tartışma
09.00-10.30 AÇILIŞ OTURUMU (Ortak Oturum)
09.00-09.05 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
09.05-09.15 Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Başkanı Levent Yalçın
17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Kongre Başkanı Mustafa Herdem
El Terapistleri Derneği Başkanı Çiğdem Öksüz
6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi Başkanı Tüzün Fırat
09.15-09.25 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
09.25-09.35 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Halit Pınar
09.35-09.45 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Sühan Ayhan
09.45-09.55 İyi Hekimlik / Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman
09.55-10.30 Kütahya - Eskişehir - Sakarya Sacit Kutlu
10.30-10.45 KAHVE ARASI
10.45-12.00 TENDON OTURUMU (Ortak Oturum) Oturum Başkanları: Akif Muhtar Öztürk, Ali Kitiş
10.45-11.05 Primary Flexor Tendon Repair  Jin Bo Tang 
11.05-11.25 Emerging Techniques and Concepts of Flexor Tendon Surgery Jin Bo Tang
11.25-11.40 Rehabilitasyon Yaklaşımları Çiğdem Öksüz
11.40-12.00 Tartışma
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-15.00 DERGİ SAATİ Oturum Başkanları: Cihangir Tetik, Ajlan Kasabalıgil
13.00-13.15 Journal of Hand Surgery Editör Gözüyle Beklentiler Jin Bo Tang
13.15-13.30 Journal of Hand Surgery Hakem Gözüyle Beklentiler Tulgar Toros
13.30-13.45 Dergimiz Hand and Microsurgery Muhittin Şener
13.45-14.00 Predatör Dergiler Erdem Bagatur
14.00-14.15 Makale Hazırlarken Nelere Dikkat Etmeli? Ajlan Kasabalıgil
14.15-14.30 El Cerrahisi Eğitiminde Sertifikasyon Gürsel Leblebicioğlu
14.30-15.00 Tartışma
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-16.30 EĞİTİM VE YAN DAL SORUNLARI Oturum Başkanları: Halit Pınar, Sühan Ayhan, Levent Yalçın
15.30-15.40 Eğitici Gözü ile Sorunlar Metin Eskandari
15.40-15.50 Eğitilen Gözü ile Sorunlar Gökçe Yıldıran
15.50-16.30 Tartışma
16.30-18.00 SERBEST BİLDİRİLER 1 Oturum Başkanları: Ahmet Karaoğuz, Adnan Sevencan
KONU BAŞLIĞI
14.00-17.45 ANATOMİK USG KURSU
14.00-14.15 Ultrason Temel Kavramlar ve Cihaz
14.15-14.30 El - El Bileği Ultrasonografik Anatomi - Sunum
14.30-15.00 Pratik
15.00-15.15 Dirsek Ultrasonografik Anatomi - Sunum
15.15-15.45 Pratik
15.45-16.15 KAHVE ARASI
16.15-16.30 Üst Ekstremite Temel Sinir Yapıları ve Tuzak Nöröpatileri - Sunum
16.30-17.00 Pratik
17.00-17.15 El ve Dirsekte Ultrason Yardımlı Yöntemler
15.15-17.45 Pratik
  Refik Killi, Yusuf Gürbüz, Savaş Çömlek, Serbülent Gökhan Beyaz
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
13.00-13.15  AÇILIŞ OTURUMU
13.15-14.00 El TERAPİSİNİN DÜNÜ - BUGÜNÜ - YARINI Oturum Başkanları: Aysel Enhoş, Salime Yılmaz
13.15-13.30  El Terapisinin Dünü Gülin Karayağmurlar
13.30-13.45 Bugünü Ali Kitiş
13.45-14.00 Yarını Barış Seven
14.00-15.00 MESLEKİ YARALANMALARDA REHABİLİTASYON Oturum Başkanları: Hakan Uysal, Zeynep Hoşbay
14.00-14.10 Fokal Distonide Rehabilitasyon Semin Akel
14.10-14.20 Ağrı Yönetimi Gülnur Öztürk
14.20-14.30 CMC Artritte Rehabilitasyon Feray Karademir
14.30-14.40 Lateral Epikondilitte Rehabilitasyon Hasan Atacan Tonak
14.40-14.50 Major Yaralanmalarında Rehabilitasyon Ebru Yurga
14.45-15.00 Tartışma
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
07.00-08.00 SERBEST BİLDİRİLER 2 Oturum Başkanları: Tahir Sügün, Hasan Arık
08:00-09:00 KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU Oturum Başkanları: Murat Uzel, Arel Gereli
08.00-08.15 Ağrı Uzmanı Yönüyle Savaş Çömlek
08.15-08.30 Cerrah Yönüyle Sait Ada
08.30-08.45 Terapist Yönüyle Kıvanç Delioğlu
08.45-09.00 Tartışma
09.00-10.45 SİNİR OTURUMU (Ortak Oturum) Oturum Başkanları: Vedat Şahin, Sinan Engin
09.00-09.15 Öncesi ve Sonrasıyla Nörofizyolojik Değerlendirme Meral Kızıltan
09.15-09.30 Primer Sinir Onarımı Ayhan Kılıç
09.30-09.45 Sekonder Sinir Onarımı Berkan Mersa
09.45-10.00 Pleksus Dışı Sinir Transferleri Nebil Selimoğlu
10.00-10.15 Tendon Transferi mi? Sinir Transferi mi? Mehmet Alp
10.15-10.30 Nöromuskiler Elektronik Stimilasyon Deran Oskay
10.30-10.45 Tartışma
10.45-11.00 KAHVE ARASI
11.00-12.00 TRAVMA OTURUMU Oturum Başkanları: Hayati Durmaz, Fahir Demirkan
11.00-11.15 PİP Eklem Kırıklı Çıkıkları Yalçın Ademoğlu
11.15-11.30 Travmatik DRUE Sorunları Kadir Ertem
11.30-11.45 Travmatik PRUE Sorunları Mehmet Ali Acar
11.45-12.00 Tartışma
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-15.00 DOĞUMSAL EL OTURUMU Oturum Başkanları: Hüseyin Bayram, Nazım Karalezli
13.00-13.15 Üst Ekstremitede Anomalilerinde Sınıflama ve Aile Görüşmesi Ayşe Şencan
13.15-13.30 Üç Boyutlu Yazıcılar ile Çocuklar İçin Protez Tasarımları Aydın Öztoprak
13.30-13.45 Kompleks Sindaktili Tedavisi Zekeriya Tosun
13.45-14.00 Kompleks Polidaktili Tedavisi Kahraman Öztürk
14.00-14.15 Başparmak Hipoplazisi Ali Emre Aksu
14.15-14.30 Radiyal Çarpık El Tedavisi Levent Yalçın
14.30-14.45 Radyoulnar Sinostoz Tedavisi İsmail Hakkı Çallı
14.45-15.00 Tartışma
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-17.30 BAŞARISIZ CERRAHİ OTURUMU Oturum Başkanları: Ahmet Ekin, Mahmut Kömürcü
15.30-15.45 Başarısız Omuz Döndürücü Manşet Cerrahisi Nedenleri Mehmet Armangil
15.45-16.00 Başarısız Proksimal Humerus Kırıkları Cerrahisi Nedenleri Mehmet Demirtaş
16.00-16.15 Başarısız Omuz İnstabilitesi Cerrahisi Nedenleri Mustafa Özkan
16.15-16.30 Başarısız Dirsek Kırıklı Çıkık Cerrahisi Nedenleri Hakan Gündeş
16.30-16.45 Başarısız Tuzak Nöropati Cerrahisi Nedenleri Halil İbrahim Bekler
16.45-17.00  Başarısız Distal Radius Kırıkları Cerrahisi Nedenleri Ufuk Nalbantoğlu
17.00-17.15 Başarısız Skafoid Kırığı Cerrahisi Nedenleri  Muhittin Şener
17.15-17.30 Tartışma
18.00 GENEL KURUL
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-09.00 DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ (Ortak Oturum) Oturum Başkanları: Oğuz Polatkan, Zeynep Hoşbay
08.00-08.15 Değerlendirmenin Tedavide Önemi Levent Yalçın
08.15-08.30 Sık Kullanılan Sonuç Ölçüm Yöntemleri Gökçe Yıldıran
08.30-08.45 Sonuç Ölçümlerinin Kültürel Adaptasyon Zeynep Hoşbay
08.45-09.00 El/El Bileği Yaralanmalarında Sonuç Ölçüm Yöntemlerinin Uluslararası Standartlaştırılması Çiğdem Öksüz
10.45-11.00 KAHVE ARASI
11.00-12.00 SERBEST BİLDİRİLER 3 Oturum Başkanları: İbrahim Karaman, Erdinç Acar
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-15.00 YENİDEN YAPILANDIRMA Oturum Başkanları: Türker Özkan, Taçkın Özalp
13.30-13.45 Superfisiyal Sirkümfileks İliak Arter Perforatör Musa Kemal Keleş
13.45-14.00 Superfisiyal Radial Arter Perforatör ve Serbest Posterior İnterosseöz Flep Burak Erçin
14.00-14.15 Dorsoulnar Perforatör Arter Flebi Tekin Şimşek
14.15-14.30 Medial Planter Arter Perforatör Flebi ve Karşılaştırma Alper Aksoy
14.30-14.45 Geç Rekonstrüksiyon Fatih Parmaksızoğlu
14.45-15.00 Tartışma
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-16.30 SERBEST BİLDİRİLER 4 Oturum Başkanları: Ümit Kantarcı, Şükrü Şahin
16.30-17.30 SERBEST BİLDİRİLER 5 Oturum Başkanları: Levent Küçük, Ali Çağdaş Yörükoğlu
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
11.00-12.00 KONFERANS Oturum Başkanı: Çiğdem Öksüz
Magic of Intrinsic Muscles Ton Schreuders
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-15.00 FLEP REHABİLİTASYONU Oturum Başkanları: Hakan Uysal, Gülin Karayağmurlar
13.00-13.30 Flepler Hakan Uzun
13.30-14.00 Flep Rehabilitasyonu Damlagül Aydın Özcan
14.00-14.30  Flep Sonrası Ödem Yeşim Bakar
14.30-15.00 Yara Bakımı Egemen Ayhan
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-17.30 SERBEST BİLDİRİLER 6 Oturum Başkanları: Gülnur Öztürk, Mehmet Yanardağ
17.30 ETD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-09.00 EL YARALANMALARINDA KORTİKAL ETKİLENİM (Ortak Oturum) Oturum Başkanları: Erhan Coşkunol, Deran Oskay
08.00-08.15 El Yaralanmaları Sonrasında Kortikal Haritadaki Değişimler Zeynep Tuna
08.15-08.30 Üst Ekstremite Yaralanmalarında Kortikal Etkşlenimin Değerlendirilmesi Mehmet Demirci
08.30-08.45 El Rehabilitasyonunda Aşamalı Motor Görselleme Eğitimi Burcu Dilek
08.45-09.00 Tartışma
09.00-10.30 BRAKİYAL PLEKSUS OTURUMU (Ortak Oturum) Oturum Başkanları: Cihangir Tetik, Aysel Enhoş
09.00-09.15 Travmatik Felçte Fizik Muayene ve Görüntüleme  Gürsel Leblebicioğlu
09.15-09.30 Doğumsal Felçte Fizik Muayene ve Görüntüleme İrfan Ayan
09.30-09.45 Travmatik Felçte Zamanlama ve Planlama Atakan Aydın
09.45-10.00 Doğumsal Felçte Zamanlama ve Planlama Aydın Yücetürk
10.00-10.15 Rehabilitasyon Yaklaşımları Tüzün Fırat
10.15-10.30 Tartışma
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-12.30 AĞIR YARALI EL Oturum Başkanları: Mustafa Kürklü, Serdar Tunçer
11.00-11.15 Tanı ve Tedavi Planlaması Şadan Ay
11.15-11.30 Birincil Yaklaşımlar Fatih Kabakaş
11.30-11.45 İkincil Girişimler İlhami Kuru
11.45-12.00 Yanık Ele Akut Yaklaşım Ahmet Biçer
12.00-12.15 Rehabilitasyon Beray Keleşoğlu Işın
12.15-12.30 Tartışma
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.15 TARTIŞMALI OTURUM – EL KIRIKLARI Oturum Başkanları: Taşkın Altay, Tahir Sadık Sügün
13.30-13.40 El Kırıklarında K Teli Kullanırım Melih Bağır
13.40-13.50 El Kırıklarında Plak Vida Kullanırım Eren Cansü
13.50-14.15 Tartışma
14.15-15.15 SERBEST BİLDİRİLER 7 Oturum Başkanları: Serdar Tüzüner, Arsen Arsenishvili
15.15-15.30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Hasan Arık
15.30 KAPANIŞ
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
11.00-12.30 SERBEST BİLDİRİLER 8 Oturum Başkanları: Abuzer Uludağ, Mehmet Baydar
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.15 VE DİĞERLERİ Oturum Başkanları: Mehmet Yıldız, Ulukan İnan, Serdar Toker
13.30-13.45 Dupuytren Hastalığı Tedavisi Arif Türkmen
13.45-14.00 Elde Yumuşak Doku Tümörlerine Yaklaşım Ali Cavit
14.00-14.15 Elde Kemik Tümörlerine Yaklaşım Yusuf Yıldız
14.15-14.30 Elde Akut Enfeksiyonların Tedavisi Seval Tanrıkulu
14.30-14.45 Karpometakarpal Artroz Tedavisi Adnan Kara
14.45-15.00 El Cerrahisinde Enjeksiyon Uygulamaları Erman Melikyan
15.00-15.15 Tartışma
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
11.00-12.40 EL REHABİLİTASYONUNDA YENİ BAKIŞ AÇILARI Oturum Başkanları: Ebru Turan, Semin Akel
11.00-11.10 El Rehabilitasyonunda Telerehabilitasyon Uygulamalarının Kullanımı Ahmet Gökkurt
11.10-11.20 El Yaralanmalarında Soğuk İntoleransı Özge Buket Cesim
11.20-11.30 El Rehabilitasyonunda Tümden Gelim ve Tüme Varım (Top Down/Bottom Up) Yaklaşımları İlkem Ceren Sığırtmaç
11.30-11.40 Elde Kuvvet Değerlendirmesinde Yeni Yaklaşımlar Seda Namaldı
11.40-11.50 El Rehabilitasyonunda Erken Aktif Hareket Uygulamaları ve Atelleme Selda Mutlu
11.50-12.00 Skar Yönetiminde Elektroterapi Ajanlarının Kullanımı Meltem Koç
12.00-12.10 Tendon Yaralanmalarında EMG Biyofeedback Eğitimi Umut Eraslan
12.10-12.20 Karpal Tunel Sendromunda Proprioyoseptif Eğitimin Önemi Halil İbrahim Ergen
12.20-12.30 El Rehabilitasyonunda Endüstriyel Tasarım Büşra Kaboğlu
12.30-12.40 Pediatrik Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Sanat Terapi Salime Yılmaz
13.30-15.00 SERBEST BİLDİRİLER 9

Bildiri Gönderimi

Not: Hakemlere gönderilen tüm bildiriler; Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından elektronik ortamda bildiri sahibinin adı ve kurumu görülmeksizin değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası sözel olarak sunulmaya hak kazanan bildiriler hakemler tarafından sözlü bildiri oturumlarında yapılacak puanlama sonucunda en yüksek puanı alan 2 bildiri sahibine “En İyi Sözlü Bildiri Ödülü” ve “Rıdvan Ege Özel Ödülü” verilecektir. Bu kişilere bir sonraki Kongre’de ücretsiz kayıt imkanı sağlanacaktır.

Yazım Kuralları:

1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
Örn: Mehmet Küçük
4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx XXXxxxxxxxx
6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

* Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
* Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
* İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
* Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
* Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Önemli Tarihler

Bildiri Sahipleri İçin Son Kayıt Tarihi : 24 Temmuz 2020
Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih : 10 Mart 2020
İndirimli Kayıt İçin Son Tarih : 31 Ocak 2020
İndirimli Kayıt İçin İkinci Son Tarih : 05 Mart 2020
İndirimli Konaklama İçin Son Tarih : 10 Nisan 2020

Kayıt Konaklama Bilgileri

KAYIT BİLGİLERİ

ONLİNE KAYIT FORMU KAYIT FORMU
Kayıt Ücretleri 31 Ocak 2020 ve Öncesi 01 Şubat - 05 Mart 2020 Arası 05 Mart 2020 Sonrası
Uzman Doktor 1.200 TL 1.400 TL 1.600 TL
Asistan 900 TL 1.000 TL 1.100 TL
Fizyoterapist / Ergoterapist 800 TL 900 TL 1.000 TL
Öğrenci 600 TL 600 TL 750 TL
Endüstri Temsilcisi 900 TL 1.000 TL 1.100 TL

* Öğrenci kayıt ücreti sadece Lisans öğrencileri için geçerli olup, kongre sekreteryasına öğrenci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 • * Kayıt ücretine KDV dahildir.
 • * Tüm katılımcıların kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
 • * Katılım ücretine, öğle yemeği, kahve molaları, sergi alanlarına giriş, yaka kartı, katılım sertifikası, kongre materyalleri ve genel bilimsel aktivitelere katılım dâhildir.
 • * Öğrenci katılımı kontenjanla sınırlıdır.
 • ** Vergi oranlarında değişiklik olması durumunda yukarıda belirtilmiş olan fiyatlara ilave olarak yansıtılacaktır.KONAKLAMA BİLGİLERİ

ONLİNE KONAKLAMA FORMU KONAKLAMA FORMU
Tasigo Hotel
Eskişehir
10 Nisan 2020 ve Öncesi 10 Nisan 2020 Sonrası
Tek Kişilik Oda İki Kişilik Oda Tek Kişilik Oda İki Kişilik Oda
1.410 TL 1.980 TL 1.610 TL 2.380 TL

 • * Yukarıdaki fiyatlar 15 Kasım 2020 giriş, 18 Kasım 2020 çıkış olmak üzere 3 gece oda kahvaltı bazında paket fiyat olup KDV hariçtir.
 • ** Vergi oranlarında değişiklik olması durumunda yukarıda belirtilmiş olan fiyatlara ilave olarak yansıtılacaktır.İPTAL KOŞULLARI


* İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.

* 01 Şubat 2020 tarihine kadar bildirilen iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.

* 01 Şubat 2020'dan 'dan sonra yapılacak iptallerde iade yapılamaz. Ancak isim değişikliği kabul edilecektir.

* Tüm iade işlemleri Kongre bitiminde yapılacaktır.
BANKA HESAP BİLGİLERİ


Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş.San.Tic.Ltd.Sti

Banka Adı : Türkiye İş Bankası Alsancak Şube (3401)

TL Hesap Numarası : 960532 IBAN : TR62 0006 4000 0013 4010 960532

Kurslar

ONLİNE KURS FORMU KURS FORMU

Üst Ekstremite Anatomik Ultrasonografi Kursu

Tarih : 16 Kasım 2020 Pazartesi
Saat : 15:00 - 18:45
Kontenjan : 40 Kişi
Uzman Kurs Ücreti : 240 TL
Asistan, Ergoterapist, Fizyoterapist ve Öğrenci Kurs Ücreti : 120 TL

Kurs içerisinde kursiyerler, eğiticiler eşliğinde cihaz kullanımı, temel kavramlar ve üst ekstremite anatomik yapılarının (damar, sinir, tendon) görüntülenmesini çalışacaklardır.

* Kursa katılım sağlayabilmek için kongre kaydı yapılması zorunludur.
* Kurs ücretine KDV dahildir.


WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet) Kursu

Tarih : 15 Kasım 2020 - Pazar
Saat : 13:00 - 17:30
Uzman Kurs Ücreti : 240 TL
Asistan, Ergoterapist, Fizyoterapist ve Öğrenci Kurs Ücreti : 120 TL

Kurs Dr. Donald H. Lalonde tarafından İngilizce olarak aşağıdaki başlıklarda verilecektir.

 • • How to get better results with WALANT flexor and extensor tendon repair
 • • Better results with WALANT Fracture, joint, tenolysis, and tendon transfer surgery
 • • How to inject minimally painful tumescent local anesthesia to perform many other upper and lower limb operations safely with no tourniquet and no sedation
 • • Pearls of hand surgery (which includes new ways to manage wounds, boutonniere, and hand pain the pencil test and relative motion splinting)

* Kursa katılım sağlayabilmek için kongre kaydı yapılması zorunludur.
* Kurs ücretine KDV dahildir.


OBPP Rehabilitasyon Kursu

Tarih : 15 Kasım 2020 Pazar
Saat : 15:00 - 18:30
Asistan, Ergoterapist, Fizyoterapist ve Öğrenci Kurs Ücreti : 120 TL

Değerlendirme Yaklaşımları ve Rehabilitasyon Planlaması - Tüzün Fırat
Obstetrik Yaralanmanın Motor Gelişimle İlişkisi: Değerlendirme ve Tedavide Önemli Noktalar - Kıvanç Delioğlu
Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmasında Duyusal İşlemlemenin Erken Dönemde Takip Edilmesi ve Desteklenmesi - Esra Ünsal

* Kursa katılım sağlayabilmek için kongre kaydı yapılması zorunludur.
* Kurs ücretine KDV dahildir.

İletişim Bilgileri